பெண்களுக்கு - பிடிச்சவங்க, பிடிக்காதது செஞ்சாலும் பிடிக்கும்! பிடிக்காதவங்க, பிடிச்சதை செஞ்சாலும் பிடிக்காது!! Print
Friday, 05 September 2014 21:44

தற்கால பெண்களுக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது என்று பார்க்கும் போது ஆண்கள் மூச்சடைகிறார்கள் 
 
1. பத்து பெண்கள் இருக்கும் இடங்களில், தனக்குரியவர் முதலில் தன்னிடம் பேசுவது பிடிக்கும்.
 
2. தன் தோழியை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும் போது, நாகரீகமாய் நடந்துக்கொள்ளும் ஆண் பிடிக்கும்.
 
3. கவலையான நேரங்களில், ஆறுதலாய் நிற்கும் அனுசரணையான மனிதர்கள் பிடிக்கும்.
 
4. தன் தோற்றம் பற்றிய உயர்வான மதிப்பீடு எப்போதும் இருக்கும். யாராவது வாய் விட்டால் போதும் மனது குளிர்ந்து விடும்.
 
5. ஊராரிடம் கம்பீரம், புத்திசாலித்தனம், வலிமை காட்டும் ஆண், தன்னிடம் அமைதி காட்ட மிக பிடிக்கும்.

6. உறவுகளில் எப்போதும் பிற்கால லாபத்தை மனதில் கொண்டு முடிவெடுக்க பிடிக்கும்.
 
7. அழுகை, பூ, பணம், சீரியல், நகை, ஆடைஅலங்காரம், அடுத்த வீட்டுப் பெண்ணுடன், பேசுதல் இவை வழக்கமான பிடிப்புக்கள்.
 
8. பெண்களுக்கு – அவங்களுக்கு பிடிசவங்க பிடிக்காதது செஞ்சாலும் பிடிக்கும். ஆனால் பிடிக்காதவங்க பிடிச்சதை செஞ்சாலும் பிடிக்காது.
 
9. பணிவை பொறுத்தவரை ஆண்கள் ஒரு அடி வைத்தால் பெண்கள் இரு அடி வைப்பார்கள், அடக்கினால் ஒரு அடிக்கு  பதில் நாலு அடி வைப்பார்கள்.
 
இனி கவனமாய் இருங்கள் ஆண்களே ......