இதுவும் சுன்னாவே! Print
Friday, 25 October 2019 07:06

இதுவும் சுன்னாவே!

1. வயதான பெண்களை திருமணம் செய்வது சுன்னத்.

2. விவாகரத்து செய்தவரை திருமணம் செய்வது சுன்னத் தான்.

3. ஒரு விதவையை திருமணம் செய்வது சுன்னத்.

4. வீட்டு வேலைகளில் பெண்களுக்கு உதவுவது சுன்னத், அதாவது சமையல், சுத்தம் செய்தல், கழுவுதல் போன்றவை.

5. அன்பின் வெளிப்பாடாக உங்கள் மனைவியின் வாயில் உங்கள் கையால் உணவை வைப்பது சுன்னத். 

6. உங்கள் மனைவியிடம் அன்பு, பாராட்டு மற்றும் மரியாதை ஆகியவற்றை வாய்மொழியாக வெளிப்படுத்துவது சுன்னத் தான்.

7. அவள் செய்த தவறுகளை மன்னிப்பது சுன்னத் தான்.

8. உங்கள் மனைவிக்காக உங்களை இனிமையாக வைத்திருப்பது சுன்னத் தான்.

9. உங்கள் மனைவியின் உணர்வுகளை அறிந்துகொண்டு அவளுக்குத் தேவைப்படும்போது அவளை ஆறுதல்படுத்த முயற்சிப்பது சுன்னத் தான்.

10. உங்கள் மனைவியுடன் விளையாடுவதும், ஒன்றாக வேடிக்கை பார்ப்பதும் தரமான நேரத்தை செலவிடுவது சுன்னத் தான். (ஓட்டப்பந்தயம், கதை சொல்லல், அவளுடன் மகிழ்ச்சியான சந்தர்ப்பத்தைப் பகிர்வது சில பிரபலமான எடுத்துக்காட்டுகள்)

11. உங்கள் மனைவியின் மடியில் சாய்ந்து ஓய்வெடுப்பதும் சுன்னத் தான்.

12. உங்கள் மனைவியுடன் சேர்ந்து குளிப்பதும் சுன்னத் தான்.

13. நீங்கள் வீட்டைவிட்டு வெளியேறுவதற்கு முன் உங்கள் மனைவிக்கு முத்தமிடுவதும் சுன்னத் தான்.

14. உங்கள் மனைவியை அழகான பெயர்களுடன் அழைப்பதும் சுன்னத் தான்.

15. தனது தனிப்பட்ட விஷயங்களை மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது நண்பர்களுக்கு வெளியிடாததும் சுன்னத் தான்.

16. அவரது பெற்றோரை நேசிக்கவும் மதிக்கவும் செய்வதும் சுன்னத் தான்....