ஃபிரான்ஸ் புர்கா தடை சட்ட எதிரொலி! Print
Tuesday, 11 May 2010 14:12

புர்கா தடை சட்டத்தால் அரபு நாட்டு வாடிக்கையாளர்களை இழக்க நேரிடும் கவலையில் பாரிஸ் நகர வியாபாரிகள்! மேலும் விபரங்களுக்கு:

http://www.nidur.info/en/