உலகிலேயே வக்ஃபு சொத்துக்கள் இந்தியாவில்தான் அதிகம் ! Print
Thursday, 03 January 2019 08:45

உலகிலேயே வக்ஃபு சொத்துக்கள் இந்தியாவில்தான் அதிகம் !

உலகத்திலேயே முஸ்லிம்களால் கொடையளிக்கப்பட்ட வக்ஃபு சொத்துக்கள் இந்தியாவில்தான் அதிகம்.

ஆம் இந்திய இரயில்வே துறை மற்றும் இந்திய இரணுவத்துக்குப் பிறகு அதிகமான சொத்துக்களையும், நிலங்களையும் கொண்டிருப்பது இந்திய வக்ஃப் ஃபோர்டுதான்.

பதிவு செய்யப்பட்ட 4.9 லட்சம் சொத்துக்களின் மதிப்பு 1.20 லட்சம் கோடி. இந்த தொகையை பார்க்கும் போது மெய் சிலிர்க்கிறது. இந்திய முஸ்லிம்களின் முன்னோர்கள் ஆறு லட்சம் ஏக்கர் நிலங்களை தங்களின் சந்ததிகளின் உயர்வுக்காக தங்களது சொத்துக்களை வக்ஃபு செய்திருக்கிறார்கள்.

சச்சார் குழு பரிந்துரைப்படி இருக்கின்ற வக்ஃப் சொத்துக்களை முறையாக பராமரித்து வந்தாலே ஆண்டுக்கு 12,000 கோடி ரூபாய் வருமானம் வரும். அதை வைத்து முஸ்லிம் சமூகத்தின் வறுமையை மட்டும் இல்லாமல் மற்ற சிறுபான்மை மக்களின் பொருளாதார நிலையையும் சரிசெய்து விடலாம்.

தற்போது இந்திய வக்ஃபு வாரியத்தின் வருமானம் என்பது வெறும் 163 கோடி மட்டுமே. முஸ்லிம்களின் வக்ஃபு சொத்துக்கள் குறித்த அறியாமையாலும், மெத்தனப் போக்காலும் அரசுகளின் சுரண்டலாலும் கேட்பாடற்றுக் கிடக்கிறது இசுலாமிய சமுதாயத்தின் சொத்துக்கள்.

இதுகுறித்து எந்த இசுலாமிய இயக்கங்களும் கட்சிகளும் அக்கறை கொள்ளாமல் இருப்பது வியப்பை தருகிறது.

Value of Wakf properties

in six major metros

pegged at

Rs 1.5 lakh crore

Wakf properties in Delhi, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Chennai and Bangalore are worth about Rs 1.5 lakh crore.

And this valuation is still on the lower side, claim top minority affairs ministry officials.

Besides mosques like the Jama Masjid, 358 properties are with the Delhi Wakf Board.

The Central Wakf Council, the nodal agency regulating state wakf boards, seems to have hit the jackpot during an exercise to assess the value of its properties in just six major metros.
Wakf properties in Delhi, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Chennai and Bangalore are worth about Rs 1.5 lakh crore.

And this valuation is still on the lower side, claim top minority affairs ministry officials.

"This is a conservative estimate... Kolkata alone has properties worth Rs 62,000 crore and Delhi with 2,464 bighas (about 500 acres), is second with about the same worth - Rs 28,000 crore to Rs 30,000 crore.

Hyderabad is much ahead in land area but evaluators seem to have given a very conservative estimate.

For 7,000 acres of land, including built-up properties over the same, the valuation is just Rs 23,000 crore," said a senior ministry official, adding, "Even the other three are in the range of Rs 4,000 crore to Rs 9,000 crore."

These startling figures come after the Central Wakf Council had asked state wakf boards to evaluate wakf properties in cities only at current prices.

The move is being pushed by the ministry, which has put the creation of a National Wakf Development Corporation (NWDC) at the top of its agenda.

Minority Affairs Minister K. Rehman Khan is backing the creation of NWDC as a "premium authority to regulate and manage wakf finances from lease, rent, commercial exploitation and development of its properties through private partnerships". In this regard, Mail Today had reported that the minister had earlier sought details about properties which could be tapped for commercial exploitation.

Encouraged by that response, Khan then sought the value of wakf properties in six major cities. "As of now, the revenue from rented properties is negligible at Rs 8,000 crore, which is not even one per cent of the actual rent value these properties can give.

If these properties are leased out at market prices and developed with private partners, the rental income alone will be not less than Rs 90,000 crore to Rs 1 lakh crore," Khan said.

Chennai, with 412 properties, has valued these at Rs 8,500 crore, while Mumbai, which is still counting, has valued 1,200 properties worth Rs 7,000 crore. Bangalore has just 215 properties in the city, worth Rs 3,600 crore.

Interestingly, Lucknow hasn't yet obliged the Central Wakf Council with valuations. "The UP Wakf Board alone has half of the total wakf properties in the country and Lucknow and Kanpur together will account for half the properties in the entire state," a senior official said.

The Wakf Council rues the fact that in Delhi, the value of the properties could be double the estimates "if those facing litigation or under encroachment are passed on to right hands and exploited commercially.

source: https://www.indiatoday.in/india/north/story/value-of-wakf-properties-in-six-major-metros