வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ளவை அல்லாஹ்வின் தூய்மையை எடுத்துரைக்கின்றன. மேலும் அவன் வல்லவனும் நுட்பமான ஞானம் உடையவனும் ஆவான்

- அல்குர்ஆன் 57:1     

   
Home

Links 3

Dr.A.P.முஹம்மது அலி, I.P.S.(rd)

Link - 5Link -7

bismillah1 (2)

தத்து எடுப்பது இஸ்லாமில் கூடாது! ஏன்? Print E-mail
Friday, 23 August 2019 07:24

தத்து எடுப்பது இஸ்லாமில் கூடாது! ஏன்?

குழந்தை இல்லாதவர்கள் மற்றவர்களின் குழந்தைகளை எடுத்து வளர்ப்பதை இஸ்லாம் தடை செய்யவில்லை. இவ்வாறு எடுத்து வளர்க்கப்படும் குழந்தைகள் பெற்றெடுத்த குழந்தைகளுக்கான சட்ட உரிமைகளைப் பெற மாட்டார்கள் என்று தான் இஸ்லாம் கூறுகிறது.

ஒருவர் குழந்தை இல்லை என்பதற்காக ஆண் குழந்தையை எடுத்து வளர்க்கிறார். பின்னர் அவருக்கு அல்லாஹ் ஒரு பெண் குழந்தையைக் கொடுக்கிறான். அந்தப் பெண் குழந்தை பருவமடைந்ததும் அவர் வளர்த்த ஆணுக்கு தனது மகளை அவர் மணமுடித்துக் கொடுக்கலாம். ஏனெனில் அந்த ஆண் இவரது மகனில்லை. எனவே இவரது மகளுக்கும் அவன் சகோதரனாக மாட்டான் என்று இஸ்லாம் கூறுகிறது.

இது போல் வளர்த்தவர் மரணித்து விட்டால் அவரது சொத்துகளுக்கு பெற்ற மகன் வாரிசாவது போல் வளர்க்கப்பட்டவன் வாரிசாக முடியாது. ஏனெனில் இவன் அவரது மகன் இல்லை.

Read more...
 
முந்திக்கொள்ளுங்கள்! Print E-mail
Tuesday, 10 November 2009 16:47

ஏழு நிலைகளை நீங்கள் அடைவதற்கு முன் நற்செயல்களைக் கொண்டு முந்திக்கொள்ளுங்கள்.

1  மறதியில் ஆழ்த்தும் வறுமை,

2  அநீதியிழைக்கத் தூன்டும் செல்வம்,

3  உடலில் கெடுதலை உண்டாக்கும் நோய்,

4  சொல்லை பலவீனப் படுத்தி விடும் முதுமை,

5  விரைந்து வரும் மரணம்,

Read more...
 
இவ்வுலக வாழ்க்கை விளையாட்டும், வேடிக்கையும், அலங்காரமுமேயாகும்! Print E-mail
Friday, 30 September 2011 07:24

  இவ்வுலக வாழ்க்கை விளையாட்டும், வேடிக்கையும், அலங்காரமுமே ஆகும்!  

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மதுல்லாஹி வபரகாதுஹு,

வசதி வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் இதனை பதிவு எடுத்து மக்களுக்கு வினியோகித்து அதன் மூலம் ஈருலக நன்மையைப்பெற முந்துங்கள். அல்லாஹ் நல்லருள் புரிவானாக. - Adm.

 செல்வத்தின் மீதுள்ள ஆசை மனிதர்களுக்கு அழகாக்கப்பட்டுள்ளது :

"பெண்கள், ஆண் மக்கள்; பொன்னிலும், வெள்ளியிலுமான பெருங்குவியல்கள்; அடையாளமிடப்பட்ட (உயர்ந்த) குதிரைகள்; (ஆடு, மாடு, ஒட்டகை போன்ற) கால் நடைகள், சாகுபடி நிலங்கள் ஆகியவற்றின் மீதுள்ள இச்சை மனிதர்களுக்கு அழகாக்கப்பட்டிருக்கிறது; இவை(யெல்லாம் நிலையற்ற) உலக வாழ்வின் சுகப்பொருள்களாகும்; அல்லாஹ்விடத்திலோ அழகான தங்குமிடம் உண்டு" (அல்-குர்ஆன் 3:14)

 கப்ருகளை சந்திக்கும் வரை செல்வத்தை பெருக்கும் ஆசையில் இருக்கும் மனிதன் :

"செல்வத்தைப பெருக்கும் ஆசை உங்களை (அல்லாஹ்வை விட்டும்) பராக்காக்கி விட்டது- நீங்கள் மண்ணறைகளைச் சந்திக்கும் வரை. அவ்வாறில்லை, விரைவில் (அதன் பலனை) நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். பின்னர் அவ்வாறல்ல, விரைவில் (அதன் பலனை) நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். அவ்வாறல்ல – மெய்யான அறிவைக் கொண்டறிந்திருப்பீர்களானால் (அந்த ஆசை உங்களைப் பராக்காக்காது). நிச்சயமாக (அவ்வாசையால்) நீங்கள் நரகத்தைப் பார்ப்பீர்கள். பின்னும், நீங்கள் அதை உறுதியாகக் கண்ணால் பார்ப்பீர்கள். பின்னர் அந்நாளில் (இம்மையில் உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த) அருட் கொடைகளைப் பற்றி நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்கப்படுவீர்கள்" (அல்-குர்ஆன் 102:1-8)

 பொருட் செல்வமும், மக்கள் செல்வமும் இவ்வுலக வாழ்க்கையின் அலங்காரங்களேயாகும் :

"செல்வமும், பிள்ளைகளும் இவ்வுலக வாழ்க்கையின் அலங்காரங்களேயாகும்; என்றும் நிலைத்து நிற்கக் கூடிய நற்கருமங்களே உம்முடைய இறைவனிடத்தில் நன்மைப் பலனுடையவையாகவும், (அவனிடத்தில்) நம்பிக்கையுடன் ஆதரவு வைக்கத்தக்கவையாகவும் இருக்கின்றன" (அல்-குர்ஆன் 18:46)

Read more...
 
ஒவ்வோர் ஆத்மாவும் தனக்காக வாதாட முற்படும் அந்த நாள்! Print E-mail
Thursday, 31 March 2011 07:10

அந்நாளில்.......!!!

அல்லாஹ்வை விட்டும் தப்பித்துச் செல்ல போக்கில்லாத (கியாம) நாள் வருவதற்கு முன், உங்கள் இறைவனுடைய (ஏவலுக்கு) பதிலளியுங்கள் - அந்நாளில் உங்களுக்கு ஒதுங்குமிடம் எதுவும் இராது (உங்கள் பாவங்களை) நீங்கள் மறுக்கவும் முடியாது. (அல்குர்ஆன் 42:47)

(அந்த நாளின்) வேதனையைக் காணும்போது அநியாயம் செய்த ஒவ்வோர் ஆத்மாவும், அதனிடம் உலகத்திலுள்ள பொருட்கள் எல்லாமே இருந்திருந்தாலும் அவை அனைத்தையுமே (தனக்குப்) பரிகாரமாகக் கொடுத்துவிட நாடும்; தன் கைசேதத்தையும் வெளிப்படுத்தும். (அல்குர்ஆன் 10:54)

ஒவ்வோர் ஆத்மாவும் தனக்காக வாதாட முற்படும் அந்நாளில், ஒவ்வோர் ஆத்மாவும் அது செய்(து வந்)ததற்குரிய கூலி முழுமையாகக் கொடுக்கப்படும் அவர்கள் அநியாயம் செய்யப்படவும் மாட்டார்கள். (அல்குர்ஆன் 16:111)

ஒரு நாள் நாம் மலைகளை பெயர்த்து விடுவோம்; அப்போது, பூமியை நீர் வெட்ட வெளியாகக் காண்பீர்; அவர்களை ஒன்று சேர்ப்போம், (அந்நாளில்) நாம் ஒருவரையும் விட்டு வைக்க மாட்டோம். (அல்குர்ஆன் 18:47)

காஃபிர்களுக்கு அந்நாளில் நரகத்தை அவர்கள் முன் ஒரே பரபரப்பாக பரப்பி வைப்போம். (அல்குர்ஆன் 18:100)

Read more...
 
நயவஞ்சகத் தீர்ப்புக்கு அல்லாஹ்வின் பதில்! Print E-mail
Monday, 04 October 2010 09:19

0 ''தம் வாய்களைக் கொண்டே அல்லாஹ்வின் ஒளியை (ஊதி) அணைத்துவிட அவர்கள் விரும்புகின்றார்கள் - ஆனால் காஃபிர்கள் வெறுத்த போதிலும் அல்லாஹ் தன் ஒளியை பூர்த்தியாக்கி வைக்காமல் இருக்க மாட்டான். (அல் குர்ஆன் 9:32)

0 ''அவனே தன் தூதரை நேர் வழியுடனும், சத்திய மார்க்கத்துடனும் அனுப்பி வைத்தான் - முஷ்ரிக்குகள் (இணை வைப்பவர்கள், இம்மார்க்கத்தை) வெறுத்த போதிலும், எல்லா மார்க்கங்களையும் இது மிகைக்குமாறு செய்யவே (அவ்வாறு தன் தூதரை அனுப்பினான்.)'' (அல் குர்ஆன் 9:33)

0 ''இன்னும், அல்லாஹ்வுடைய மஸ்ஜிதுகளில் அல்லாஹ்வின் பெயரைச் சொல்லித் துதிப்பதைத் தடுத்து, இவற்றைப் பாழாக்க முயல்பவனை விட, பெரிய கொடுமைக்காரன் யார் இருக்க முடியும்? இத்தகையோர் அச்சமுடனன்றி பள்ளிவாயில்களில் நுழைவதற்கு தகுதியே இல்லாதவர்கள், இவர்களுக்கு இவ்(வுலக) வாழ்வில் இழிவுதான்; மேலும், மறுமையில் இவர்களுக்குக் கடுமையான வேதனையும் உண்டு.'' (அல் குர்ஆன் 2:114) 

0 ''ஒருபோதும் அல்லாஹ் விதித்ததைத் தவிர (வேறு ஒன்றும்) எங்களை அணுகாது அவன் தான் எங்களுடைய பாதுகாவலன்" என்று (நபியே!) நீர் கூறும்; முஃமின்கள் அல்லாஹ்வின் மீதே பூரண நம்பிக்கை வைப்பார்களாக!''(அல் குர்ஆன் 9:51)

Read more...
 
மலக்குகளும் வருவார்கள் கேட்க! Print E-mail
Sunday, 31 January 2010 09:14

குர்ஆனை ஓதுவது என்றால் உஸைத் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு மிகவும் ஆசை!

தனியாக உட்கார்ந்து ஓதிக்கொண்டே இருப்பார்.

அதுவும் இரவு நேரத்தில், மக்கள் எல்லாம் தூங்கிய பிறகு, நட்சத்திரங்கள் மட்டும் விழித்திருக்கும் நேரத்தில் தனியாக உட்கார்ந்து ஓதுவார்.

ஒருநாள் அதேபோல இரவுநேரம் ஊரெல்லாம் இருட்டு கவிந்திருந்தது. தூங்க மனம் வரவில்லை உஸைதுக்கு! இரவு நேரத்தில் இறை அடியார்கள் தூங்க நினைக்க மாட்டார்கள். இறைவனை வணங்க வேண்டும்: குர்ஆனை ஓதவேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்படுவார்கள்.

வீட்டின் கொல்லைப் புறத்தில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டார். பக்கத்தில் தன்னுடைய மகனையும் படுக்கவைத்துக் கொண்டார்.

கொஞ்ச தூரம் தள்ளி அவருடைய குதிரை கட்டிப் போடப்பட்டிருந்தது. ஜிஹாதில் கலந்து கொள்ளவேண்டும் என்பதற்காக ஆசையோடு வாங்கிய குதிரை அது!!

Read more...
 
பெரும்பாவிகள் யார்? Print E-mail
Thursday, 30 July 2009 17:51

அகிலங்களின் இறைவனாகிய அல்லாஹ் கூறுகிறான்:

ஈமான் கொண்டவர்களே! அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி நடந்து கொள்ளுங்கள்;

மேலும், ஒவ்வொருவரும் (மறுமை) நாளுக்காக தான் முற்படுத்தி வைத்திருப்பதைப் பார்த்துக் கொள்ளட்டும்;

இன்னும், நீங்கள் அல்லாஹ்வை அஞ்சி நடந்து கொள்ளுங்கள்!

நீங்கள் செய்பவற்றை, நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன்.

அன்றியும், அல்லாஹ்வை மறந்து விட்டவர்கள் போன்று நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள்!

ஏனெனில் அவர்கள் தங்களையே மறக்கும்படி (அல்லாஹ்) செய்து விட்டான்;

அத்தகையோர் தாம் ஃபாஸிக்குகள் - பெரும்பாவிகள் ஆவார்கள்.

Read more...
 
செய்த சத்தியத்தை விட சிறந்ததைக் கண்டால்... Print E-mail
Saturday, 16 January 2010 08:18

''நாம்தாம் மறுமை நாளில் (காலத்தால்) பிந்தியவர்களாகவும் (அந்தஸ்தால்) முந்தியவர்களாகவும் இருப்போம். மேலும் அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! (உங்களில் ஒருவர் தம் குடும்பத்தார் (துன்புறும் வகையில் அவர்கள்) தொடர்பாகத் தாம் செய்த சத்தியத்தில் பிடிவாதமாக இருப்பது பெரும் பாவமாகும். (அந்தச் சத்தியத்தை முறித்துவிட்டு) அதற்காக அவரின் மீது அல்லாஹ் கடமையாக்கியுள்ள பரிகாரத்தைச் செய்வது சிறந்ததாகும் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (நூல்: புகாரி :6624-6625 அபூஹூரைரா ரளியல்லாஹு அன்ஹு)

''என் நண்பர்கள் என்னை இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் சென்று, தமக்காக (பயண) வாகனம் கேட்கும்படி அனுப்பினார்கள். அப்போது அவர்கள் இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் உஸ்ரா(ப் போரின்) படையுடன் செல்லவிருந்தனர் - உஸ்ராப் போரே தபூக் போராகும் - அப்போது நான், ''இறைத்தூதர் அவர்களே! என் நண்பர்கள் தமக்காக வாகனம் கேட்கும்படி என்னைத் தங்களிடம் அனுப்பி வைத்துள்ளனர்'' என்று சொன்னேன்.

அதற்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ''அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! உங்களுக்கு எந்த வாகனத்தையும் என்னால் தரவியலாது'' என்று கூறினார்கள். இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கோபத்திலிருந்த சமயத்தில் நான் அவர்களிடம் சென்றுவிட்டேன். நான் அதை அறிந்திருக்கவில்லை.

Read more...
 
ஸஜ்தாவுடைய வசனத்தை ஓதினால் அல்லது கேட்டால்..... Print E-mail
Tuesday, 22 March 2011 09:32

கேள்வி 1. ஸஜ்தாவுடைய வசனத்தை ஓதினால் அல்லது கேட்டால்; கேட்ட உடனே ஸஜ்தா செய்ய வேண்டுமா?

2. உடனே செய்யவேண்டுமெனில் எந்த இடமாக இருந்தாலும் செய்ய வேண்டுமா? (உதாரணம் அலுவலகம், கடைதெரு - வேலை பார்த்துக்கொண்டு இருக்கும் போது அல்லது கடை தெருவில் நடந்து சென்றுக்கொண்டு இருக்கும் போது ஓதிக்கொண்டு சென்றால் அப்போது ஸஜ்தவுடைய வசனத்தை ஓதும்படி நேர்ந்தால்).

3. ஸஜ்தா செய்யும் பொது ஒளூ இருக்க வேண்டுமா? ஒளூ இருக்க வேண்டுமெனில், ஸஜ்தா செய்ய நேர்வதால் ஒளூ இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறீர்களா அல்லது சாதாரணமாகவே குர்ஆன் ஓதும் போது ஒளு இருக்க வேண்டுமா?

பதில்: நாமாக ஓதும் போதும் சரி, பிறர் ஓதுவதை கேட்கும் சந்தர்பங்கள் அமைந்தாலும் சரி ஸஜ்தாவிற்குரிய வசனங்கள் வந்தால் அந்த சந்தர்பத்தில் ஸஜ்தா செய்ய ஆர்வமூட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் முஸ்லிம் அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் ஸஜ்தா வசனங்கள் எத்தனை... எவற்றிர்க்கெல்லாம் ஸஜ்தா செய்வது என்பதில் கருத்து வேறுபாடு நிலவுகிறது.

குறிப்பாக மத்ஹப்களின் மத்தியில் இதில் கருத்தொற்றுமை காணப்படவில்லை.

Read more...
 
"கடுகளவு ஈமான் இருந்தாலும் அவரை நரகிலிருந்து வெளியேற்றி சுவர்க்கத்தில் புகுத்துவேன்" Print E-mail
Sunday, 30 December 2012 07:43

"கடுகளவு ஈமான் இருந்தாலும் அவரை நரகிலிருந்து வெளியேற்றி சுவர்க்கத்தில் புகுத்துவேன்"

  ஐயம் :    கடுகளவு ஈமான் இருந்தாலும் அவரை நரகிலிருந்து வெளியேற்றி சுவர்க்கத்தில் புகுத்துவேன் என்று அல்லாஹ் கூறியதாக நபிமொழி உள்ளது. (இதனை வைக்காத நிலையில்) ஆனால் குர்ஆனில் 2:275வது வசனத்தில் வட்டி வாங்கி தின்பவன்"என்றென்றும்' நரகில் தங்கிவிடுவரென்று அல்லாஹ் கூறுகிறான்.

ஒருவர் எல்லா அமல்களும் செய்கிறார். ஆனால் வட்டி வாங்குவது ஹராம் என்று தெரிந்தும் வட்டி வாங்கி தின்கிறார். இருப்பினும் இணைவைக்காத நிலையில் மரணிக்கிறார். இவருக்கு அல்லாஹ் சுவர்க்கம் கொடுப்பானா?

அல்லாஹ் வாக்குறுதி மாறாதவன். மேற்கூறிய ஹதீஸையும் குர்ஆன் வசனத்தை பார்க்கும் போது சற்று குழப்பமாக உள்ளது. இது குறித்து எங்களிடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவுகிறது. எனவே இதற்கு குர்ஆன் ஹதீஸ் ஆதாரத்துடன் விளக்கம் தரவும்.

Read more...
 
நிர்வாணமாக இருப்பது தவறா? Print E-mail
Friday, 28 June 2013 19:53

Q.   நானும் எனது மனைவியும் வீட்டில் தனியாக இருக்கும்போது நிர்வாணமாக இருப்பதையே நான் அதிகம் விரும்புகிறேன். அப்படி இருப்பது தவறா? -ஒரு வாசகர்.

 A.   நிர்வாணமாக இருத்தல் என்பது இரு வகைகளில் உள்ளது. நிர்வாணம் அவசியம் என்பதற்காக நிர்வாணமாக இருப்பது ஒரு வகை. அவசியமில்லாமல் நிர்வாணமாக இருப்பது இன்னொரு வகை. அவசியமான நிர்வாணத்துக்கு உள்ள அனுமதியை அவசியமில்லாத போது பயன்படுத்தக் கூடாது.

மலஜலம் கழிக்கும் போது நிர்வாணம் அனுமதிக்கப்படுவதால் எல்லா நேரத்திலும் நிர்வாணமாக இருக்கக் கூடாது.

கணவன் மனைவி மட்டுமே இருந்தாலும் எப்போது ஒருவருக்கொருவர் தேவையோ அந்த நேரங்களில் நிர்வாணமாக இருக்க அனுமதி உண்டு. அவ்வாறு இல்லாமல் எல்லா நேரங்களிலும் நிர்வாணமாக இருக்கக் கூடாது.

Read more...
 
பலதாரமணத்தை ஊக்குவித்தால் என்ன? Print E-mail
Monday, 14 May 2012 10:39

    பலதாரமணத்தை ஊக்குவித்தால் என்ன?   

கேள்வி : முஸ்லிம் சகோதரர்கள், அல்லாஹ் அனுமதி அளித்த குறைந்தபட்ச 2 திருமணமாவது செய்தால் என்ன?

வரதட்சணை கொடுமையினால் திருமணம் ஆகாமல் பல முதிர் கன்னிகளும், சிறுவயதில் கணவனை இழந்த இளம் விதவைகளும், பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதாலும், திருமணம் செய்ய தகுதி படைத்தோர் அப்படி செய்யவும், அப்படி இயலாதோர் பிரச்சாரமாவது செய்தால் என்ன?

இவ்வாறாவது விதவைகளின் வாழ்வில் ஒளியையும், சமுதாய மானத்தையும் காப்பாற்றினால் என்ன?

2-ஆம் திருமணத்தை வலியுறுத்தினால் என்ன? - ஒரு பெண் வாசகி

Read more...
 
மறுபிறவி என்பது சாத்தியமா? Print E-mail
Monday, 30 April 2012 17:19

Image result for மறுபிறவி இருப்பது சாத்தியமா?

      மறுபிறவி    இருப்பது    சாத்தியமா?       

மறு பிறவி என்பது கற்பனையே தவிர வேறில்லை என்பதைச் சிரமமின்றி நிரூபித்து விடலாம். அதற்கு முன்னால் மறு பிறவி என்பது என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

மனிதர்கள் இன்று நல்ல வாழ்வைப் பெற்றிருந்தாலும் மோசமான வாழ்வைப் பெற்றிருந்தாலும் அதற்குக் காரணம் முந்தைய பிறவியில் அவர்கள் செய்த வினை தான். இந்தப் பிறவியில் ஒருவன் நல்லவனாக வாழ்ந்தால் அடுத்த பிறவியில் சகல இன்பங்களையும் பெற்று வாழ்வான்.

இப்படி ஏழு ஜென்மங்களை எடுப்பதாகக் கூறுகின்றனர். மனிதனோடு மட்டும் இதை நிறுத்திக் கொள்வதில்லை. மற்ற உயிரினங்கள் வரை விரிவு படுத்துகின்றனர்.

நாம் ஒரு நாயைச் சித்திரவதை செய்தால் அடுத்த பிறவியில் நாம் நாயாகவும் நாய் மனிதனாகவும் பிறப்பெடுப்போம். அப்போது மனிதனாகப் பிறப்பெடுத்த நாய், நாயாகப் பிறப்பெடுத்த நம்மை அதே போன்று சித்திரவதை செய்யும் என்றெல்லாம் உபன்னியாசங்களில் நாம் கேட்டுள்ளோம்.

Read more...
 
மரணமடைந்தவரை 'காலமானார்' என்று குறிப்பிடுவது சரியா? Print E-mail
Friday, 09 March 2018 07:18

மரணமடைந்தவரை 'காலமானார்' என்று குறிப்பிடுவது சரியா?

இன்று தமிழுலகில் மரணமடைந்தார் என்பதை குறிக்க காலமானார், இயற்கை எய்தினார் என்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது பரவலாக உள்ளது.

மேலெழுந்தவாரியாகப் பார்க்கும்போது இதில் என்ன தவறு? என்று தான் பலருக்கும் எண்ணத்தோன்றும். ஆனால் அந்த சொல்லாடல் வந்த பின்னணியை ஆய்வு செய்து பார்த்தால், அது நிச்சயமாக தவிர்க்கப்பட வேண்டிய வார்த்தைகள் என்பதை உணர முடியும்.

இந்த உலகை, குறிப்பாக மனிதனை படைத்து, வாழ வைப்பது, உணவளிப்பது, நோய் மற்றும் நிவாரணம் அளிப்பது, பிறப்பு - இறப்பு, நல்லது, கெட்டது அனைத்தும் அல்லாஹ்வின் நாட்டப்படியே நடைபெறுகின்றன என்பது முஸ்லிம்கள் ஏற்றுள்ள அடிப்படைக் கொள்கையாகும்.

Read more...
 
மக்கள் நலம் நாடுவோரே சிந்தியுங்கள் Print E-mail
Wednesday, 21 August 2019 17:36

மக்கள் நலம் நாடுவோரே சிந்தியுங்கள்!

நடுநிலையோடு சிந்திப்பவர்களுக்கு இன்றைய உலகின் நிலை தெளிவாகவே விளங்கும்.

மனிதன் செய்யக் கூடாதவை எவை எல்லாம் உண்டோ அவை அனைத்தையும் பெருமையுடன் செய்யும் இழி நிலைக்கு இன்று மனித குலம் தள்ளப்பட்டுள்ளது.

நான்கு கால் மிருகங்களை விட கேடு கெட்ட வாழ்க்கையை இரண்டு கால் மனிதன் செய்யும் நிலைக்கு மனிதன் தாழ்ந்துள்ளான்.

1500 வருடங்களுக்கு முன்னால் மடமை நிறைந்த மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். குடிப்பதில் பெருமை, விபச்சாரம் செய்வதில் பெருமை, கொள்ளை அடிப்பதில் பெருமை, கொலை செய்வதில் பெருமை, சூதாடுவதில் பெருமை, மூட நம்பிக்கைகளில் பெருமை என அனைத்து வகை ஒழுங்கீனங்களிலும் பெருமை பேசும் சமுதாயமாக மனித சமுதாயம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலம்.

தகப்பனுக்குப் பின்னால், தகப்பனின் மனைவிகளையே தாரமாக்கிக் கொள்ளும் மடமை. அளவுக்கதிகமான பெண்களை தாரமாக்கிக் கொள்வதில் பெருமை, பெண்ணடிமைத்தனம், ஆணாதிக்கம், பெண் சிசுக்களை உயிரோடு குழிதோண்டிப் புதைக்கும் அராஜகம், அற்ப காரணங்களுக்காக தலைமுறை தலைமுறையாகச் சண்டையிட்டுக் கொள்ளும் கோரம், இப்படி அன்றைய மனித குலம் நரக விளிம்பில் நின்று கொண்டிருந்தது. இந்த நிலையை இறைவனது இறுதி வாழ்க்கை வழி காட்டி நெறிநூல் 3:103-வது இறைவாக்கில் அழகாகப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது.

Read more...
 
ஏன் சிந்திக்க மறுக்கிறோம்? தயங்குகிறோம்? Print E-mail
Friday, 11 June 2010 21:52

ஏன் சிந்திக்க மறுக்கிறோம்? தயங்குகிறோம்?

எது ஆடுகிறதோ அதுவால்.

எது சிந்திக்கிறதோ அது தலை.

மனிதன் செய்யக்கூடிய வேலைகளில் மிக உயர்வானது எது?

எத்தகைய கின்னஸ் சாதனைகள் இருக்கின்றதோ, அத்தனையும் விட உயர்வானது எது?

சிந்திப்பது! ஆம். அதுவேதான்.

Read more...
 
7 வயது மகன் 77 வயது தந்தை! Print E-mail
Monday, 27 January 2014 10:40

7 வயது மகன் 77 வயது தந்தை!

1980-கள் வரை சுகப்பிரசவம் என்னும் சொல் தவிர வேறு சொல் தெரியாதிருந்தது, கிராமப் புறத்திலும். நகர்ப்புறத்திலும் கத்தி கீறிய சிசேரியன் வயிறுகள் மிகக் குறைவு.

கத்தியைக் கண்ட வயிறுகள் மூன்றுக்கு மேல் பெற வியலாது என்றால், கத்தி காணாத கிராமப்புற வயிறுகள் எட்டுப் பிள்ளைகள், பன்னிரெண்டு பிள்ளைகள் பெற்றெடுத்தன.

கர்ப்பத்திற்கு இன்று வயது வரம்பு நிர்ணயிக்கின்றனர்.

1960, 70-களில் 50,55 வயதுகளில் கர்ப்பமாகி இயல்பாகப் பிரசவித்த பல பெண்கள் கிராமங்களில் இருந்தனர்.

ஒருவரது மகளுக்கும், அவர் தங்கைக்கும் ஒரே வயதாக இருக்கும். ஒருவரது கடைசி மகனை விட பெயரன் வயதில் மூத்தவராக இருப்பார்.

70, 77 வயதினில் குழந்தை பெற்று கொஞ்சிய ஆண்கள் இருந்தனர். இந்த இயல்பை, உண்மையை தமது கதைகளில் திறன்பட உவமையாக பாத்திரங்களாக்கி இருப்பார் கே. பாலச்சந்தர்.

Read more...
 
அநீதியும் அக்கிரமமும் ஒழிக்கப்பட வேண்டுமானால்... Print E-mail
Friday, 06 September 2013 06:13

    அபுல் அஃலா மெளதூதி    

அநீதியும் அக்கிரமமும் ஒழிக்கப்பட வேண்டுமானால்... நீங்கள் சற்று ஆழ்ந்து நோக்கினால் உங்கள் வாழ்க்கையின் கேடுகளுக்கு அறியாமையைத் தவிர மற்றொரு காரணமும் புலப்படும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கோ, ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்திற்கோ, ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கோ மனிதன் என்ற பெயரல்ல என்பதைப் புரிந்து கொள்ளச் சொற்ப அறிவு போதுமானது.

எல்லா மக்களும் மனித குலத்தின் அங்கங்களே. மக்கள் அனைவருக்கும் வாழும் உரிமை உள்ளது. தங்கள் தேவையைப் பூர்த்தி செய்து கொள்ள அனைவரும் உரிமையுடையவர்களே! அனைவரும் அமைதி, நீதி, மரியாதை, கண்ணியம் ஆகியவற்றிற்கு உரியவர்களே!

Read more...
 
திசை மாறும் தூண்கள்...! Print E-mail
Sunday, 26 May 2013 06:33

திசை மாறும் தூண்கள்...!

  சகோதரி. ஆயிஷா பேகம்       

[ ஆரம்பத்தில்..! இப்படி எல்லாம் கூட நாட்டில் நடக்குமா..! நடக்குதா..? என கேட்ட செய்திகள் எல்லாம் இப்போது மிக சர்வ சாதரணமாக நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கிறது! நாமும் ஒவ்வொன்றையும் கேள்விப்படும் போது இது என்ன புதுசா நடக்குதா என்ன..? என்று மனதை சமாதானப் படுத்த பழகி விட்டோம்.

நம் மனம் எல்லா அக்கிரமங்களையும் தாங்கி கொள்ளும் சக்தி படைத்ததாகி விட்டது. தினசரி புதிது புதிதாக குற்றங்களை பார்ப்பதும் கேள்விபடுவதுமே அதற்கு காரணம், அதிகளவு குற்றம் நடத்துபவர்களில் பின்னணியை பார்த்தால் பெற்றோர்கள் நன்கு படித்தவர்களாகவும், நல்ல செல்வாக்கு உள்ளவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்பது சற்று அதிர்ச்சியான ஒன்றாக உள்ளது.

முன்பு உலகத்தில் எங்கோ ஒரு மூலையில் நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் இப்போது தன் கோர கைகளை விரித்துக் கொண்டே வந்து நம் ஊரின் மையத்தில் வந்து நிற்கிறது.! அது நம் வீட்டு கதவை தட்டுவதற்கு முன் நம்மை சுயபரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியம் என்று தோன்றுகிறது.

சரி, இது போல நடக்க என்ன காரணம்? யார் காரணம்? என பார்த்தால் குற்றம் சுமக்க வேண்டியவர்களில் முதல் குற்றவாளி பெற்றோர்களாகத் தான் இருக்கிறார்கள்! ஒரு பிள்ளையை நல்ல முறையில் வளர்த்து எடுப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது தாய் தான்! தந்தை என்பவர் பொருளாதார தேவைக்காக பெருமளவு நேரம் வெளியில் இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்.

சிறு வயதில் இருந்தே தாய், தந்தையின் பாசத்திற்கு ஏங்கும் பிள்ளை அந்த பாசம் கிடைக்காத போது ஒரு கட்டத்தில் தனக்கென ஒரு உலகத்தை நிர்ணயபடுத்திக் கொண்டு அந்த உலகத்தில் உலா வரத்தொடங்குகிறது!அதில் இப்போது தாய்க்கும், தந்தைக்கும் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இல்லை! இவை எல்லாமே வெளியில் தெரியாத அவர்களின் பால் உள்ளே நடக்கும் உளவியல் மாற்றங்கள்! ]

Read more...
 
மனித வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விநாடியும் மதிப்புமிக்கது, முக்கியமானது! Print E-mail
Saturday, 05 May 2012 08:59

மனித வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விநாடியும் மதிப்புமிக்கது, முக்கியமானது!

  மவ்லவீ மு ஹம்மது கான் பாகவி    

மனித வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நிமிடமும், ஏன் ஒவ்வொரு விநாடியும் மதிப்புமிக்கது; முக்கியமானது.

வெற்றி அல்லது தோல்வியைத் தீர்மானிப்பது அந்த ஒரு விநாடிதான். ஒரு நிமிடம் என்பது எவ்வளவு நீளமானது என்பதை, சாலையில் சிக்னலுக்காகக் காத்திருக்கும்போது ஒவ்வொருவரும் உணர்வார்கள்.

இழந்ததைத் திரும்பப் பெற்றுவிடலாம். கல்வி, ஆற்றல், செல்வம், பதவி ஆகிய எல்லாவற்றுக்கும் இரு பொருந்தும். ஆனால், இழந்த ஒரு விநாடியை மீண்டும் பெறுவது நடக்க முடியாத காரியம். நாட்காட்டியில் ஒரு தாளைக் கிழிக்கிறோம் என்றால், ஆயுளில் ஒரு நாள் குறைகிறது என்று பொருள்; மரணத்தை நோக்கி ஓர் அடி எடுத்துவைக்கிறோம் என்று அர்த்தம்.

இதனால்தான் Time is Gold (நேரம் பொன் போன்றது) என்பர். காலம் கண் போன்றது என்றும் சொல்லலாம். நேரம் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாவிட்டால், அது உங்களை மீளாத் துயரத்தில் ஆழ்த்திவிடக்கூடும். நேரத்தின் மீது உங்கள் ஆளுமை இருக்க வேண்டும். அதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நேரத்தைப் பகுத்து, கால அட்டவணை வகுத்து, அதைக் கவனமாகச் செயல்படுத்துவதுதான்.

Read more...
 
தப்பித்த சொற்கள்! Print E-mail
Thursday, 26 April 2012 18:07

திருக்குர்ஆனில் இறைவன் உண்மைச் சம்பவங்களாக இரண்டு வரலாற்று நிகழ்வுகளை - அதுவும் விரசம் இல்லாமல், கொச்சைப்படுத்தாமல் சொல்லியிருப்பது நவீன இலக்கியத்திற்கு மிகப்பெரிய கதைக்களத்தை அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிறது

தப்பித்த சொற்கள்!  

அந்த நகரில் பாலுறவு முழுமையாகத் தடை செய்யப்பட்டிருந்தது. கணவன் - மனைவி ஒருபால், இருபால் என்று எல்லாவிதமான பாலுறவுகளும் தடை செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அதை மீறிச் செயல்பட நினைப்போருக்குக் கடுமையான தண்டனை தரப்ப்பட்டன.

இந்த நடைமுறையை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்து ஆரம்பத்தில் சில எதிர்ப்புக் குரல்கள் ஒளித்தாலும், அந்தக்குரல்கள் அதிகாரத்தின் வன்முறையால் அடக்கப்பட்டன.

பாலுறவு தடை செய்யப்பட்டதால் குழந்தைகள் பிறக்காது என்று அந்த நகரவாசிகள் புகார் தெரிவித்தார்கள். அரசோ, "குழந்தைகள் வேண்டும் என்பவர்கள் அந்த நகரிலிருந்து வெளியேறிப் போய்விடுங்கள்" என்றது. நாளடைவில் நகரவாசிகளுக்குக் கிடைக்கும் விசேஷ சலுகைகள் மற்றும் கேளிக்கைகளுக்காகப் பாலுறவை விட்டுத் தருவதில் தப்பில்லை என்ற எண்ணம் சில வாரங்களிலேயே பெரும்பான்மையோருக்கு வரத்துவங்கியது.

...இப்படியாக பாலுறவு தடை செய்யப்பட்ட நகரில் பாலுறவின் இடத்தை சொற்கள் பிடித்துக் கொண்டு விட்டன.

காமம் கொள்ளும் தருணங்களில் ஆண் பெண்ணை நோக்கி விசேஷமான சொல்லொன்றினை வீசி எறியத் துவங்கினான். அவளும் பதிலுக்கு உரத்த சப்தத்துடன் ஆணை நோக்கி புதிய சொல் ஒன்றினை வீசி எறிந்தாள்.

சொற்கள் வழியாக காமம் சிதறுண்டது. இந்தச் சொற்களை ஆண்களும் பெண்களுமாக உருவாக்கிக் கொண்டார்கள். அதை ரகசியமாகவும் பாதுகாத்தார்கள்.

Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 92

99 Names Of Allaah

-         310 300nd

Links

Links 2

Best Article