Home
ஹிள்ரு - மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் சந்திப்பு! PDF Print E-mail
Thursday, 14 January 2010 08:39
Share

(ஹிள்ரு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களைச் சந்தித்த) மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள், இஸ்ராவேலர்களின் நபியாக அனுப்பப்பட்ட மூஸா அல்லர்; அவர் வேறு மூஸா'' என்று நவ்ஃபுல் பக்காலி என்பவர் கருதிக் கொண்டிருக்கிறாரே என்று இப்னு அப்பாஸ் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் கேட்டேன்.

அதற்கவர்கள் ''இறைவனின் பகைவராகிய அவர் பொய் கூறுகிறார். எங்களுக்கு உபய்யுபின் கஅபு ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள் என அறிவித்தாவது:

(இறைவனின்) தூதராகிய மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இஸ்ரவேலர்களுக்கிடையே உரையாற்ற நின்றார்கள். அப்போது ''மக்களில் பேரறிஞர் யார்?'' என்று அவர்களிடம் கேட்கப்பட்டது.

அதற்கு, தாமே பேரறிஞன் என்று அவர்கள் பதில் கூறிவிட்டார்கள்.

அவர்கள் இது பற்றிய ஞானம் அல்லாஹ்வுக்கே உரியது என்று கூறாதததால் அல்லாஹ் அவர்களைக் கண்டித்து, ''இரண்டு கடல்கள் சங்கமமாகும் இடத்தில் என் அடியார்களில் ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் தாம் உம்மை விடப் பேரறிஞர்'' என்று அவர்களுக்குச் செய்தி அறிவித்தான்.

அதற்கவர்கள் ''என் இறைவனே! அவரை நான் சந்திக்க என்ன வழி?'' என்று கேட்டார்கள்.

'கூடை ஒன்றில் ஒரு மீனைச் சுமந்து (பயணம்) செல்வீராக! அம்மீனை எங்கே தொலைத்து விடுகிறீரோ அங்கேதான் அவர் இருப்பார்'' என்று அவர்களிடம் கூறப்பட்டது.

உடனே அவர்கள் தம் பணியாளான யூஷஃ இப்னு நூன் என்பாருடன் ஒரு மீனைக் கூடையில் சுமந்து கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தார்கள். (நெடு நேரம் நடந்த களைப்பில்) இருவரும் ஒரு பாறையை அடைந்ததும் படுத்து உறங்கிவிட்டார்கள். உடனே கூடையிலிருந்த மீன் மெல்ல நழுவி கடலில் தன் வழியே நீந்திப் போக ஆரம்பித்துவிட்டது. (மீன் காணாமல் போனது மூஸாவுக்கும் அவரின் பணியாளுக்கும் வியப்பளித்தது. அவ்விருவரும் அன்றைய மீதிப்போது முழுவதும் நடந்து போய்க் கொண்டே இருந்தார்கள்.

பொழுது விடிந்ததும் (அது வரை களைப்பை உணராத) மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் தம் பணியாளரிடம், ''இந்தப் பயணத்தின் மூலம் நாம் (மிகுந்த) சிரமத்தைச் சந்தித்து விட்டோம். எனவே நம்முடைய காலை உணவை எடுத்து வா?'' என்றார்கள்.

(சந்திப்பதற்காகக்) கட்டளையிடப்பட்டிருந்த இடத்தைத் தாண்டும் வரை எந்த விதச் சிரமத்தையும் அவர்கள் உணரவில்லை. அப்போது பணியாளர் அவர்களிடம் ''பார்த்தீர்களா? நாம் அந்தப் பாறையில் தங்கியிருந்தபோது (தான் அந்த மீன் ஓடியிருக்க வேண்டும்) நானும் மீனை மறந்து விடடேன்'' என்றார். ''(அட!) அது தானே நாம் தேடி வந்த இடம்'' என்று மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறிவிட்டு, இருவருமாகத் தம் காலடிச் சுவடுகளைப் பின்தொடர்ந்தவர்களாய் (வந்தவழியே) திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார்கள்.

இருவரும் அந்தக் குறிப்பிட்ட பாறையைச் சென்றடைந்ததும் ஆடை போர்த்தியிருந்த ஒரு மனிதரைக் கண்டார்கள். உடனே மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் (அம்மனிதருக்கு) ''ஸலாம்'' கூறினார்கள். அப்போது கிள்று அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ''உம்முடைய ஊரில் ஸலாம் (கூறும் பழக்கம்) ஏது?'' என்று கேட்டார்கள்.

''நான்தான் மூஸா'' என்றார்கள். 

''இஸ்ரவேலர்களுக்கு நபியாக அனுப்பப்பட்ட மூஸாவா?'' என கிள்று அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்டார்கள்.

அதற்கு ''ஆம்!'' என்று கூறினார்கள். ''உமக்கு (இறைவனால்) கற்றுத் தரப்பட்டதிலிருந்து எனக்குக் கற்றுத் தருவதற்காக உம்மை நான் பின்பற்றி வரட்டுமா?'' என்று கேட்டார்கள்.

ஹிள்ரு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள், ''நிச்சயமாக நீர் என்னுடன் பொறுமையோடிருக்க ஆற்றல் பெறமாட்டீர்! மூஸாவே! இறைவன் தன்னுடைய ஞானத்திலிருந்து எனக்குக் கற்றுத் தந்தது எனக்கிருக்கிறது. அதனை நீர் அறிய மாட்டீர். அவன் உமக்குக் கற்றுத் தந்திருக்கிற வேறொரு ஞானம் உமக்கிருக்கிறது. அதனை நான் அறிய மாட்டேன்'' என்று கூறினார்.

அதற்கு மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள், ''உம்முடைய உத்தரவை மீறாத முறையில் அல்லாஹ் நாடினால் என்னைப் பொறுமையாளனாகக் காண்பீர்!'' என்றார்கள்.

முடிவில்) இருவரும் கப்பல் எதுவும் கிடைக்காத நிலையில் கடற்கரை ஓரமாகவே நடந்து சென்றார்கள். அவ்விருவரையும் ஒரு கப்பல் கடந்து சென்றது. தங்களையும் (அக்கப்பலில்) ஏற்றிக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டார்கள். அவர்கள் கிள்று அவர்களை அறிந்திருந்ததால் அவ்விருவரையும் கட்டணம் ஏதுமின்றிக் கப்பலில் ஏற்றினார்கள்.

ஒரு சிட்டுக்குருவி வந்து கப்பலின் ஓரத்தில் அமர்ந்து கடலில் ஒன்றிரண்டு முறை கொத்தியது. அப்போது கிள்று அவர்கள், ''மூஸா அவர்களே! இச்சிட்டுக் குருவி கொத்தியதால் கடலில் எவ்வளவு குறையுமோ அது போன்ற அளவுதான் என்னுடைய ஞானமும் அளவுதான் என்னுடைய ஞானமும் உம்முடைய ஞானமும் அல்லாஹ்வின் ஞானத்திலிருந்து குறைத்து விடும்'' என்று கூறினார்கள்.

(சற்று நேரம் கழித்ததும்) கப்பலின் பலகைகளில் ஒன்றை கிள்று அலைஹிஸ்ஸலாம் கழற்றினார்கள். இதைக் கண்ட மூஸாஅலைஹிஸ்ஸலாம்அவர்கள் ''நம்மைக் கட்டணம் ஏதுமின்றி ஏற்றிய இந்த மக்கள் மூழ்கட்டும் என்பதற்காக, வேண்டுமென்று கப்பலை உடைத்து விட்டீரே?'' என்று கேட்டார்கள்.

''மூஸாவே! நிச்சயமாக நீர் என்னுடன் பொறுமையோடிருக்க ஆற்றல் பெறமாட்டீர் என்று நான் (முன்பே உமக்குச்) சொல்லவில்லையா? '' என்று கிள்று அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கேட்டார்கள்.

அதற்கவர்கள், ''நான் மறந்துவிட்டதற்காக என்னை நீர் (குற்றம்) பிடித்து விடாதீர்'' என்று கேட்டுக் கொண்டார்கள். எனவே முதற் பிரச்சினை மூஸாவிடமிருந்து மறதியாக ஏற்பட்டுவிட்டது.

(கடல் வழிப் பயணம் முடிந்து) மீண்டும் இருவரும் நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார்கள். அப்போது ஒரு சிறுவன் ஏனைய சிறுவர்களுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தான். கிள்று அவர்கள் அதன் தலையை மேலிருந்து பிடித்து (இழுத்து)த் தம் கையால் (திரும்) தலையை முறித்துவிட்டர்கள். உடனே மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ''யாரையும் கொலை செய்யாத (ஒரு பாவமும் அறியாத) தூய்மையான ஆத்மாவைக் கொன்று விட்டீரே?'' என்று கேட்டார்கள்.

அதற்கு கிள்று அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ''மூஸாவே! நிச்சயமாக நீர் என்னுடன் பொறுமையாயிருக்க முடியாது என்று உம்மிடம் நான் முன்பே சொல்லவில்லையா?'' என்று கேட்டார்கள்.

இந்த வார்த்தை முந்திய வார்த்தையை விட மிக்க வலியுறுத்தலுடன் கூடியது என இந்த ஹதீஸ் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு உயைனா என்பவர் கூறுகிறார். மீண்டும் இருவரும் (சமாதானமாம்) நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார்கள்.

முடிவாக ஒரு கிராமத்தவரிடம் வந்து அவர்களிடம் உணவு கேட்டார்கள். அவ்வூரார் அவர்களுக்கு உணவளிக்க மறுத்துவிட்டார்கள். அப்போது அக்கிராமத்தில் ஒரு சுவர், கீழே விழுந்து விடும் நிலையிருக்கக் கண்டார்கள். உடனே கிள்று அவர்கள் தங்களின் கையால் அச்சுவரை நிலை நிறுத்தினார்கள்.

(இதைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த) மூஸாஅலைஹிஸ்ஸலாம்அவர்கள் ''நீர் விரும்பியிருந்தால் இதற்காக ஏதாவது கூலி பெற்றிருக்கலாமே!'' என்று அவர்களிடம் கேட்டார்கள்.

உடனே கிள்று அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள், ''இதுதான் எனக்கும் உமக்கிடையே பிரிவினையாகும்'' என்று கூறிவிட்டார்கள்.''

(இச்சம்பவத்தை) நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் (சொல்லிவிட்டு) ''மூஸா மாத்திரம் சற்றுப் பொறுமையாக இருந்திருந்தால் அவ்விருவரின் விஷயங்களிலிருந்தும் நமக்கு இன்னும் (நிறைய) வரலாறு கூறப்பட்டிருக்கும். அல்லாஹ் மூஸாவிற்கு அருள் புரிவானாக!'' என்று கூறினார்கள்''' என ஸயீது இப்னு ஜுபைர் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அறிவித்தார். (ஆதாரம் : புகாரி)

www.nidur.info