வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ளவை அல்லாஹ்வின் தூய்மையை எடுத்துரைக்கின்றன. மேலும் அவன் வல்லவனும் நுட்பமான ஞானம் உடையவனும் ஆவான்

- அல்குர்ஆன் 57:1     

   
Home

Links 3

Dr.A.P.முஹம்மது அலி, I.P.S.(rd)

Link - 5Link -7

bismillah1 (2)

விஞ்ஞானம் விழித்திடும்முன் விந்தை நபியின் விண்வெளிப்பயணம் Print E-mail
Sunday, 22 March 2020 07:30

விஞ்ஞானம் விழித்திடும்முன் விந்தை நபியின் விண்வெளிப்பயணம்

      இப்னு ஸாஹிபா      

o  இறைமொழியும் நபிமொழியும்

o   நீண்ட அறிவிப்பும், நிறைந்த நன்மைகளும்

o   ஆதி பிதாவும் ஆரம்ப வானமும்

o   இரண்டாம் வானமும் இறைத்தூதர் இருவரும்

o   மூன்றாம் வானமும் அழகு நபிச் சிகரமும்

o   நான்காம் வானமும் இத்ரீஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும்

o   ஐந்தாம் வானமும் ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும்

o   ஆறாம் வானமும் மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும்

o   ஏழாம் வானமும் இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும்

o   சித்ரத்துல் முன்தஹா

o   இறைச்தூதுச் செய்தியும் கண்குளிர்ச்சித் தொழுகையும்.

o   ஐம்பதிலிருந்து ஐந்து வரை

o   நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் விண் வெளிக்கு சென்றது நபித்துவத்திற்க்கு ஒரு பெரும் அத்தாட்சி

Read more...
 
"புராக்" வாகனப்பயணமும் அறிவியல் நிரூபணமும்! Print E-mail
Monday, 26 January 2009 09:05

'புராக்' வாகனப்பயணமும்  அறிவியல்  நிரூபணமும்

( An Excellent Article.  Don't miss it )

  ரஹ்மத் ராஜகுமாரன்  

பகுத்தறிவாதம் பேசும் சில நண்பர்கள் மூடநம்பிக்கையை வேரறுப்பதாக எண்ணி தங்களுடைய சிந்தனையை முடமாக்கிக் கொண்டுள்ளார்கள். அவர்கள் எடுத்து வைக்கும் வாதங்களின் சாரம்சங்கள்...

1. புராக் விமானத்தில் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பயணம் செய்த நிகழ்ச்சிக்கு அறிவியல் ரீதியான நிரூபணங்கள் உண்டு என்பதற்கு என்ன ஆதாரம்?

2. எரிபொருள், விமானம் இவை கண்டு பிடிக்கப்படாத காலத்தில் மேற்கூறிய புராக் விமானம் எந்த ஆற்றலின் உதவியால் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது?

எனவே இறை ஆற்றலினால்தான் இச்சம்பவம் நடந்ததாகக் கதை அளக்க முடியுமே தவிர அதில் அறிவியல் உண்மை இருப்பதாக ஒரு போதும் இவர்களால் நிரூபித்துக் காட்ட முடியாது என்பது அவர்களின் வாதம்.

Read more...
 
அல்லாஹ் ''அர்ஷ்'' மீது உள்ளான் Print E-mail
Thursday, 26 August 2010 10:15

அல்லாஹ் ''அர்ஷ்'' மீது உள்ளான்

       டாக்டர் யூ.எல். அஹ்மத் அஷ்ரஃப்       

பேராசிரியர், மன்னர் காலித் பல்கலைக்கழகம்-அப்ஹா, சவூதி அரேபியா

குர்ஆன், ஹதீஸ் ஆகியவற்றின் தீர்ப்புக்களுக்கிணங்க அல்லாஹ் அர்ஷ் மீது உள்ளான் என நம்புவது ஒவ்வொரு முஸ்லீம் மீதும் கடமையாகும்.

அர்ஷ் எனும் சிம்மாசனம் ஏழு வானங்களுக்கும் அப்பால் உள்ளது, அதுதான் படைப்புகளின் இறுதிப்பகுதியாகும், அர்ஷின் கீழ்தான் சுவர்க்கம் உள்ளது.

ஸஹாபாக்கள், தாபியீன்கள், மரியாதைக்குரிய நான்கு இமாம்களாகிய அபூ ஹனீஃபா ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி, மாலிக் ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி, ஷாஃபீஈ ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி, அஹ்மத் பின் ஹம்பல் ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹிஆகியோர்களும்

மற்றும் ஹதீஸ் கலையில் பிரசித்தம் பெற்ற இமாம்களாகிய புகாரி ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி, முஸ்லிம் ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி, அபூதாவுத் ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி, திர்மிதீ ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி, நஸாயி ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி மற்றும் இப்னு மாஜா ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி ஆகியோர்களும் இக்கொள்கையைத்தான் வலியுறுத்தியுள்ளார்கள்.

இன்னும் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் மிகவும் பிரபல்யமான முஹ்யத்தீன் அப்துல்காதிர் ஜீலானி ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி அவர்களும் இக்கொள்கையைத்தான் வலியுறுத்துகிறார்கள்.

Read more...
 
மாநபியின் விண்ணுலகப்பயணமும் நாம் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும்! Print E-mail
Sunday, 19 July 2009 21:40

 

(அல்லாஹ்) மிகப் பரிசுத்தமானவன்; அவன் தன் அடியாரை பைத்துல் ஹராமிலிருந்து (கஃபத்துல்லாஹ்விலிருந்து தொலைவிலிருக்கும் பைத்துல் முகத்தஸிலுள்ள) மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவிற்கு ஓரிரவில் அழைத்துச் சென்றான்; (மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவின்) சுற்றெல்லைகளை நாம் அபிவிருத்தி செய்திருக்கின்றோம்; நம்முடைய அத்தாட்சிகளை அவருக்குக் காண்பிப்பதற்காக (அவ்வாறு அழைத்துச் சென்றோம்); நிச்சயமாக அவன் (யாவற்றையும்) செவியுறுவோனாகவும்; பார்ப்போனாகவும் இருக்கின்றான். (17:1)

இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ், மாநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லம் அவர்களின் விண்ணுலக பயணத்தை மேற்கோள் காட்டி, அந்த பயணம் 'நம்முடைய அத்தாட்சிகளை அவருக்கு காண்பிப்பதற்காக' என்று சொல்லிக்காட்டுகிறான். நபிஸல்லல்லாஹுஅலைஹிவஸல்லம்அவர்களின் இந்த பயணம் விரிவான செய்திகளை அடக்கியது எனவே, அதை சுருக்கமாக பார்த்துவிட்டு இந்த பயணத்தின் மூலம் முஸ்லிம்கள் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளை விரிவாக பார்ப்போம்.

இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹுஅலைஹிவஸல்லம்அவர்கள் கூறினார்கள்" நான் இறையில்லம் கஅபாவில் இருமனிதர்களுக்கிடையே (பாதி) தூக்கமாகவும் (பாதி) விழிப்பாகவும் இருந்தபோது நுண்ணறிவாலும் இறைநம்பிக்கையாலும் நிரப்பப்பட்ட தங்கத் தட்டு ஒன்று என்னிடம் கொண்டு வரப்பட்டது. என்னுடைய நெஞ்சம் காறையெலும்பிலிருந்து அடி வயிறு வரை பிளக்கப்பட்டது. பிறகு ஸம்ஸம் நீரினால் என் வயிறு கழுவப்பட்டது. பிறகு, (என் இதயம்) நுண்ணறிவாலும் இறைநம்பிக்கையாலும் நிரப்பப்பட்டது. மேலும், கோவேறுக் கழுதையை விடச் சிறியதும் கழுதையை விடப் பெரியதுமான 'புராக்' என்னும் (மின்னல் வேக) வாகனம் ஒன்றும் என்னிடம் கொண்டு வரப்பட்டது. நான் (அதில் ஏறி) ஜிப்ரீல்அலைஹிஸ்ஸலாம்அவர்களுடன் சென்றேன்.

Read more...
 
இஸ்லாம் ஓர் அதிசயம் Print E-mail
Friday, 11 June 2010 22:13

இஸ்லாம் ஓர் அதிசயம்

ஒரு மதம் (மார்க்கம்) தானாக பரவுகின்றது, வளருகின்றது என்றால்நீங்கள் நம்புவீர்களா? ஆம் அந்த அதிசயத்தை உலகம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இஸ்லாத்தை பரப்புவதற்கு உலகளவில் ஒரு அமைப்பு இல்லை. ஒரு இயக்கம் இல்லை. ஆனாலும் அது பரவுகின்றது வளருகின்றது.இஸ்லாத்தை எதிர்த்தால் பெரிய பெரிய வல்லரசுகளின் ஆதரவும் பாதுகாப்பும் கிடைக்கின்றது. அதற்கு உதாரணம் சல்மான் ருஷ்டி, தஸ்லீமா.

ஒரு முஸ்லிம் விரைவில் கோடீஸ்வரன ஆக வேண்டுமா? அவன் வேறொன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை.. திருக்குர்ஆன் சரியில்லை என்று அவன் ஏதாவது உளறினாலோ, கிறுக்கினாலோ போதும்; உடனே அவனுக்கு உலகில் பெயரும் புகழும் கிடைக்கும். ஒரே இரவில் அவனை ஓர் ஒரு சிறந்த அறிஞன், மிகப்பெரிய சிந்தனையாளன், புரட்சி எழுத்தாளான் என்றெல்லாம் அவனுக்கு பட்டங்கள் வந்து சேர்ந்துவிடும்.

எல்லா பத்திரிகைகளும் பத்தி பத்தியாக செய்திகள் வெளியிடும். அப்பாவி முஸ்லிம்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு கொதித்தெழுவார்கள். துப்பாக்கி சூடுகளுக்குப் பழியாகி பிணமாவார்கள். இஸ்லாத்தை விமர்சித்த அந்த பெயர் தாங்கி முஸ்லிமுக்கு இன்னும் அதிக முக்கியத்துவம் கிடைத்துவிடும்.

ஒரு சிலர் ஆத்திரப்பட்டு கொலை மிரட்டல்கள் விடுவார்கள். உடனே அவனுக்கு பாஸ்போர்ர்ட் இல்லாமலேயே உலகப் பயனம் மேற்கொள்ளும் தகுதி கிடைத்துவிடும். அவனுக்காக அடைக்கலம் தர பெரிய பெரிய நாடுகள் முன் வருவார்கள். வல்லரசுகளின் அதிபர்கள் எல்லாம் அவனுக்கு விருந்துகளும், விருதுகளும் தந்து கெளரவிப்பார்கள்.

முஸ்லிம்களுக்கு சகிப்புத்தன்மை இல்லை; விமர்சனங்களை தாங்கிக்கொள்ளும் மனோபக்குவம் இல்லை; கருத்து சுதந்திரம் இல்லை; முஸ்லிம்கள் என்றாலே அது ஒரு வெறிப் பிடித்த கூட்டம்; தீவிரவாத கூட்டம் என்றெல்லாம் உலக அரங்கில் பிரச்சாரம் முடுக்கிவிடப்படும்.

Read more...
 
மிஃராஜ் உருவாக்க விரும்பிய சமூக அமைப்பு Print E-mail
Monday, 05 July 2010 07:30

MUST READ, An Excellent Article

  மெளலவி S.H.M. இஸ்மாயில் ஸலஃபி 

சமூகக் கட்டமைப்புச் சீராக அமைய சமூகத் தொடர்புகள் சீர்பெற வேண்டும். இந்த வகையில் சமூகத் தொடர்பில் அயலவர்கள் முக்கியமானவர்களாவர். குடும்பங்கள் அருகருகே வசிக்கும் போது அந்தக் குடும்பங்களுக்கு மத்தியில் சீரான தொடர்பாடல் இருக்க வேண்டும்.

இஸ்லாம் அண்டை அயலவருடன் அழகிய முறையில் நடப்பதை ஈமானின் அங்கமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது. இருப்பினும் இஸ்லாமியப் பற்றுள்ள, இஸ்லாமிய ரூபத்தில் வாழக் கூடிய பலரும் அயலவருடன் பகைமையை வளர்த்துக் கொண்டு வழக்கு-வம்பு என வாழ்ந்து வருகின்றனர். இஸ்லாமிய சமூகக் கோட்பாட்டுக்கு இது முரணான நடைமுறையாகும். எனவே, அயலவருடன் நாம் பழகும் போது தவிர்க்க வேண்டிய சில அம்சங்களைச் சுருக்கமாக முன்வைக்க விரும்புகின்றோம்.

பொறாமை கொள்வது:

தனது அண்டை அயலவர் நலமுடன் வாழ்வதை விரும்ப வேண்டிய முஸ்லிம், அவர்கள் மீது பொறாமை கொண்டு வாழ்வதைப் பார்க்கின்றோம். அயலவர்களின் பிள்ளைகள் கல்வியில் முன்னேறுவது, அவர்களுக்குத் தொழில் கிடைப்பது, பக்கத்து வீட்டுப் பெண்ணுக்கு நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைப்பது, அயலவரின் பொருளாதார வளர்ச்சி என அனைத்தையும் பொறாமைக் கண் கொண்டு நோக்கும் நிலை நீடிக்கின்றது.

Read more...
 
ஷைத்தானிய சூழ்ச்சிகளை தகர்த்தெரிந்து அல்லாஹ்வின் அருளைப்பெற! (1) Print E-mail
Friday, 02 July 2010 07:49

ஷைத்தானிய சூழ்ச்சிகளை தகர்த்தெரிந்து அல்லாஹ்வின் அருளைப்பெற, முஸ்லிம்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?

''நம்பிக்கை கொண்டவர்களே! நீங்கள் தீனுல் இஸ்லாத்தில் முழுமையாக நுழைந்துவிடுங்கள். தவிர ஷைத்தானுடைய அடிச்சுவடுகளை நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள். நிச்சயமாக அவன் உங்களுக்கு பகிரங்கமான பகைவன் ஆவான்''. (2:208)ஷைத்தானிய சூழ்ச்சிகளை தகர்த்தெரிந்து அல்லாஹ்வின் அருளைப்பெற முஸ்லிம்கள் செய்ய வேண்டியவைகள் பற்றி அறிந்துகொள்வதற்கு முன்னர் சில அடிப்படையான விஷயங்களைத் தெரிந்து கொள்வோம்.

முஃமின்கள் (இறைவிசுவாசிகள்) மீது ஷைத்தானுக்கு அதிகாரமில்லை.

''இறைவிசுவாசிகளே! ஷைத்தானின் சூழ்ச்சிகள் மிகப் பிரம்மாண்டமாகவும் சக்திமிக்கதாகவும் தெரிந்தாலும் உண்மையில் ஷைத்தான் மிகவும் பலஹீனமானவன் என்பதை முதலில் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். ஆம் அல்லாஹ்வை மட்டுமே வணங்கி, அவனது கட்டளைகளை சரிவர நிறைவேற்றி, அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காட்டித்தந்த இறைநெறியில் வாழும் ஒரு உண்மை முஃமினுக்கு முன்னால் ஷைத்தான் மிகவும் பலஹீனமானவன். ''இன்னும் அல்லாஹ்வின் பாதுகாப்பில் உள்ள அத்தகைய முஃமின்கள்மீது ஷைத்தானுக்கு எவ்வித அதிகாரமில்லை.''

Read more...
 
இஸ்லாத்தை வெறுக்கும் மக்கள் அதனை அறிய வாய்ப்பு கொடுங்கள் Print E-mail
Wednesday, 03 July 2013 05:47

இஸ்லாத்தை வெறுக்கும் மக்கள் அதனை அறிய வாய்ப்பு கொடுங்கள்

நண்பர்களே! இஸ்லாத்தை பற்றி அறிந்தவர் எல்லொரும் அதனை ஏற்க வேண்டும் என்று கட்டாயம் இல்லை.... மதமாற்றம் என்பது அவர்களுடைய தனிபட்ட விருப்பம் ...

மனித சமுதயாத்தினர் சிலர் எதையும் தீர்க்க அறிய முடியாதவர்கள் அரைகுறைத் தகவல்களை வைத்துக் கொண்டு வெகு விரைவாக எவர் மீதாவது பழி சுமத்திவிடுகின்றனர். பழி சுமத்துவதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் ஆதிக்க உணர்வும் காரணமாகி விடுகின்றது. சிலர் சிலர்மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றனர்.

இந்த ஆதிக்கம் பலனளிக்காமல் போனால் இதுவே பழி சுமத்துவதற்கு காரணமாகி விடுகின்றது. மக்களில் பெரும்பான்மையோர் இஸ்லாத்துக்கு மறு பெயர் ,ஃபத்வா என்றும், ஜிஹாத் என்றும். ஜிஹாத் என்பது தீவிரவாதம் என்றும் புரிந்து வைத்துள்ளனர்.

இஸ்லாம் என்றால் என்ன என்பது பற்றியும், ஜிஹாத் என்றால் என்ன என்பது பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள குர்ஆனை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டாமா?

Read more...
 
மிஃராஜின் பெயரால் கப்ஸாக்கள் Print E-mail
Monday, 03 June 2013 10:16

உண்மையான மார்க்கத்தை பொய்மூட்டைகளைக் கொண்டு அலங்காரம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் தான் என்னவோ?!

தங்கள் சுய ஆதாயத்துக்காக கப்ஸாக்களையும் கட்டுக்கதைகளையும் பரப்பிவிடும் ''வழிகேடர்களை'' திருத்த வேண்டிய கடமை ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு.

எனவே நன்மையை ஏவுவதோடல்லாமல் தீமையையும் தடுக்க முயற்சியெடுப்போம். -adm.

மிஃராஜின் பெயரால் கப்ஸாக்கள் 

மிஃராஜ் என்ற பெயரில் எப்படி மார்க்கத்திற்கு முரணான காரியத்தைச் செய்து வருகிறார்களோ அது போன்று இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக்கே வேட்டு வைக்கின்ற கட்டுக் கதைகளையும் நம்பமுடியாத செய்திகளையும் எழுதி வைத்திருப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது.

கப்ஸா 1. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் உரையாடிக் கொண்டிருந்த போது, "சப்தமிட்டு பேசாதே! அடக்கிப் பேசு! முஹையத்தீன் தொட்டிலில் உறங்குகின்றார்" என்று அல்லாஹ் கூறினானாம்.

கப்ஸா 2. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக வந்த ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம்,ஹிஜாபுல் அக்பர் என்ற இடத்தை அடைந்தவுடன் பின் வாங்கி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை மட்டும் தனியாக விட்டு விட்டுப் போய் விட்டாராம். "என்ன ஜிப்ரீலே, என்னுடன் வராமல் பின் வாங்குகின்றீரே?" என்று நபிகளார் கேட்ட போது, "இதற்கு மேல் ஒரு எட்டு முன்னேறினாலும் உடனே நான் கரிந்து சாம்பலாகி விடுவேன். அதனால் நீங்கள் மட்டும் செல்லுங்கள்" என்று ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் கூறினார்களாம்.

கப்ஸா 3. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மிஃராஜுக்குச் சென்ற போது, "முஹம்மதே, கொஞ்சம் நில்லுங்கள். உமது இரட்சகன் தொழுது கொண்டிருக்கின்றான்" என்று அபூபக்ர் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் குரல் கேட்டதாம். அல்லாஹ் யாரைத் தொழப் போகின்றான்? என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திடுக்குற்றார்களாம்.

உள்ளே போய் பார்த்தால் முட்டையின் மஞ்சள் கருவைச் சுற்றி வெள்ளைக் கரு இருப்பதைப் போல் திரும்பிப் பார்க்கும் இடத்திலெல்லாம் அல்லாஹ் இருந்தானாம்.

அல்லாஹ் தொழுததைப் பற்றி கேட்ட போது, "நான் யாரைத் தொழப் போகின்றேன். உம் மீது ஸலவாத் சொன்னேன். அது தான் தொழுததாக உமக்குக் கூறப்பட்டது" என்று அல்லாஹ் கூறினானாம். "அபூபக்ரின் குரல் கேட்டதே" என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்ட போது, "நீர் பயந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக அபூபக்ரைப் போன்று ஒரு மலக்கைப் பேச வைத்தேன்" என்று அல்லாஹ் கூறினானாம்.

Read more...
 
இஸ்லாம் என்றால் என்னவென்பதை எடுத்து சொல்லும் கடமை நமக்கு இருக்கிறது Print E-mail
Friday, 15 November 2013 09:08

இஸ்லாம் என்றால் என்னவென்பதை எடுத்து சொல்லும் கடமை நமக்கு இருக்கிறது

[ ஹஜ் பெருநாளுக்கும், நோன்பு பெருநாளுக்கும் மாற்றார்களை அழைத்து வீட்டில் பிரியாணி கொடுத்து புளங்காகிதம் அடைந்தால் மட்டும் போதாது. அவர்களுக்கு உண்மையான இஸ்லாம் என்றால் என்னவென்பதை எடுத்து சொல்லும் கடமையும் நமக்கு இருக்கிறது. வேதவரிகளும் தூதர் மொழிகளும் மட்டுமே நமது வாழ்க்கைகான அளவுகோல். என்பதை (எடுத்து சொல்ல) என்றும் மறவாதீர்கள்.]

இஸ்லாத்தை விமர்சிப்பது தப்பில்லை. பொதுவில் வலம் வரும் எதன் மீதும் விமர்சனம் எழுவது இயல்பு தான். அதனடிப்படையில் இஸ்லாத்தை விமர்சிப்பது ஏற்புடையது தான். ஆனால் ஒன்றை விமர்சிக்கும் முன் அதனை அறிந்து விமர்சிப்பதே முறை...

இன்று இஸ்லாத்தை விமர்சிக்கும் எவருக்கும் குறைந்த பட்சம் இஸ்லாம் என்றால் என்ன, அது மனித குலத்திற்கு என்ன சொல்கிறது என்பதை கூட தெளிவாக வரையறை செய்ய தெரியாது. பொது புரிதலில் ஊடகங்கள் கொடுக்கும் தவறான சுட்டிகளை வைத்துக்கொண்டோ, அல்லது தனது சுய புரிதலில் விளங்கி வைத்திருக்கும் ஒரு சில செய்திகளை வைத்துக்கொண்டோ எதிர் மறை கண்ணோட்டத்தில் விமர்சிக்கிறார்கள்.

Read more...
 
"என் பெயரால் பொய் கூறாதீர்கள்" - நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் Print E-mail
Monday, 05 July 2010 07:57

சாதாரண பாமரன் பொய் சொல்லும் நிலை மாறி, சில ஆலிம்கள் தங்கள் 'வாதம்' வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக அல்லது முழுக்க முழுக்க சுயஆதாயத்துக்காக ''இறையச்சத்தை தூக்கி எரிந்துவிட்டு'' துணிந்து பொய் சொல்ல ஆரம்பித்துள்ளனர். அவர்களுக்கும் மறுமையில் கேள்வி கணக்கு உண்டு என்பதை நினைவு படுத்தும் விதமாக...

o "என் பெயரால் பொய் கூறாதீர்கள்! ஏனென்றால் என் பெயரால் பொய் கூறுவது நரகில் சேர்க்கும்" என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக அலீ ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். (நூல்: இப்னு மாஜா, புகாரி, முஸ்லிம்)

o "யார் என் பெயரால் பொய் கூறுகிறானோ, அவன் தனது தங்குமிடத்தை நரகமாக ஆக்கிக் கொள்ளட்டும்" என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். 'வேண்டுமென்றே' என்ற வார்த்தையையும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக நான் நினைக்கின்றேன் என்று அனஸ் இப்னு மாலிக் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். (நூல்: இப்னு மாஜா, புகாரி, முஸ்லிம்)

o "யார் என்மீது திட்டமிட்டு பொய் கூறுகின்றானோ அவன் தனது தங்குமிடத்தை நரகமாக ஆக்கிக் கொள்ளட்டும்" என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக ஜாபிர் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். (நூல்: இப்னு மாஜா, புகாரி, முஸ்லிம்)

Read more...
 
மறுமை சிந்தனையில் குத்துச்சண்டை வீரர் முஹம்மது அலீ Print E-mail
Wednesday, 10 August 2016 06:31

மறுமை சிந்தனையில் குத்துச்சண்டை வீரர் முஹம்மது அலீ

      அபூ ஜமீல்     

[  உண்மையில், இந்த உடலுக்குள் தற்காலிகமாக உயிரை வைத்து உங்களை இறைவன் சோதிக்கிறான். எவ்வாறு நாம் பிறரிடம் நடந்து கொள்கிறோம்? இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்கிறீர்களா? இல்லையா? என்பதை பரிசோதிக்கவே இந்த வாழ்க்கை!

நான் மரணிக்கப் போகிறேன் என்பது உறுதி. அதன் பின்னர் நரகத்திற்கே செல்லப்போகிறேன் என்று கர்ப்பனை செய்தால், அந்த அதிர்ச்சியை என்னால் தாங்கிக்கொள்ள முடியாது.

மரணம் எந்த நேரமும் எனக்கு வரலாம். அப்போது மறுமையை நான் நேரில் சந்தித்தே ஆக வேண்டும். இறைவனின் விசாரணையை நான் சந்தித்தே ஆக வேண்டும். இறைவனின் விசாரணையிலிருந்து எவரும் தப்பவே முடியாது.

இவ்வுலகில் நீங்கள் மக்களைக் கொல்லலாம், கொள்ளையடிக்கலாம்... எல்லாம் செய்துவிட்டு போலீஸ் பிடியில் இருந்தும் தப்பலாம். ஆனால், இறைவன் ஒருவனின் பார்வையை விட்டோ அல்லது அவனது தண்டனையை விட்டோ ஒருக்காலும் தப்பிக்க வழி இல்லை.

அதனால், மரணத்திற்குப் பின் நிரந்தரமான உலகில், நரகத்தை தவிர்த்து, சுவர்க்கத்தை அடைய ஆவன செய்வதுதான் சிறந்த வழி.]

Read more...
 
மறுமையில் அல்லாஹ் பார்க்காத பேசாத நபர்கள் Print E-mail
Friday, 06 April 2018 08:19

மறுமையில் அல்லாஹ் பார்க்காத பேசாத நபர்கள்

இந்தப் பூமியில் மனிதன் ஏராளமான பாவங்களைச் செய்கிறான். அவன் தன்னால் முடிந்த அளவு இப்பாவங்களை விட்டு விலகி அல்லாஹ்வைப் பயந்து நல்லவனாக வாழ்வதற்காக, அவனது பாவங்களுக்குத் தண்டனை இருப்பதாக அல்லாஹ்வும் அவனது தூதர் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் நமக்குத் தெளிவு படுத்தியுள்ளனர்.

இவ்வாறு மனிதன் செய்யும் பாவங்களில் சில சிறியவையாகவும் சில பாவங்கள் மிகப் பெரியவையாகவும் அமைந்துள்ளன. பெரிய பாவங்கள் எவை? என்பதை அதற்குரிய தண்டனைகளை வைத்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

இந்த வகையில் மிகப் பெரும் பாவங்களில் உள்ளவையாகக் கருதப்படும் சில குற்றங்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கும் தண்டனை அவன் நம்மைப் பார்க்காமலும் நம்மிடம் பேசாமலும் நமது பாவக் கறைகளைச் சுத்தம் செய்யாமலும் இருப்பதாகும்.

Read more...
 
''சொர்க்கத்தில் சாட்டையளவு இடம் கிடைப்பது... Print E-mail
Sunday, 22 January 2017 08:42

''சொர்க்கத்தில் சாட்டையளவு இடம் கிடைப்பது...

குவைத் நாட்டின் மிகப் பெரும் செல்வந்தரான நசீர் அல் கஹராபி அவர்களின் இறுதி வீடுதான் இது. இவருடைய வங்கி கணக்கின் மதிப்பு 12 பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்.

நமக்கு அளிக்கப்பட்ட அனைத்தையும் ஒரு நொடியில் திருப்பி எடுத்துக் கொள்ளும் வல்லமையாளன் இறைவன் என்பதை ஒவ்வொரு நிமிடமும் மனத்துள் கொள்ள வேண்டும்.

இறைவன் வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறான். "தன்னை நினைப்பவர்களை அவன் நினைப்பதாக".

அவர்களுக்கு நாம் செல்வத்தையும் சந்ததிகளையும் அதிகமாகக் கொடுத்திருப்பது பற்றி அவர்கள் என்ன எண்ணிக்கொண்டார்கள்? அவர்களுக்கு நன்மைகளில் நாம் விரைந்து வழங்குகிறோம் என்று அவர்கள் எண்ணிக் கொண்டார்களா? அவ்வாறல்ல அவர்கள் (இதை) உணர்வதில்லை. (அல்குர்ஆன் 23:55,56)

இன்னும், நீங்கள் நிரந்தரமாக இருப்போம் என்று, (அழகிய வேலைப்பாடுகள் மிக்க) மாளிகைகளை அமைத்துக் கொள்கின்றீர்களா? (அல்குர்ஆன் 26:129)
‘‘நீங்கள் எங்கிருந்தபோதிலும் உங்களை மரணம் அடைந்தே தீரும். நீங்கள் மிகவும் உறுதியாகக் கட்டப்பட்ட கோட்டைகளில் இருந்த போதிலும் சரியே! (அல்குர்ஆன் 4:78)

Read more...
 
மானிட உள்ளத்தின் படித்தரங்கள்! Print E-mail
Friday, 15 October 2010 08:14

மானிட உள்ளத்தின் படித்தரங்கள்!

  இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி   

[ பொது அறிவு ஏற்பட ஏற்படப் பகுத்தறிவு பிரகாசிக்கிறது. ஒரு மனிதனின் அறிவுத்திறனை ஒட்டியே அவனது பகுத்தறிவு அமைந்திருக்கிறது. ஞானம் இல்லையேல் பகுத்தறிவு பயனற்றுப் போய்விடும்.

இறைவனின் திருத்தூதர்கள்தான் மிகச்சிறந்த பகுத்தறிவாளர்கள். ஏனெனில் வல்ல நாயன் அவர்களுக்குப் பரந்த ஞானத்தை கொடுத்திருந்தான். ஞானம் விரிவடையும்போது பகுத்தறிவின் தரம் தானாகவே விரிவடைகிறது.

எல்லாம் தெரிந்த மனிதனும், எதுவுமே தெரியாத மானிடனும் உலகில் இல்லை. ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு படித்தரத்தில் இருக்கின்றான்.]

சினமும் காமமும் உள்ளத்தின் ஆற்றல்களில் மிக முக்கியமானவை. இவை சில சமயம் உள்ளத்தின் கட்டளைக்கும் பகுத்திறிவின் வழிகாட்டுதலுக்கும் உட்பட்டு நடக்கின்றன. அப்போது அவற்றினால் உள்ளத்திற்குப் பெரும் பயன் கிடைக்கிறது. இந்த நேரத்தில் உள்ளம் தங்குதடையின்றி இறைவழியில் முன்னேறுகிறது.

ஆனால், எல்லா நேரத்திலும் அவை உள்ளத்திற்கு அடிபணிவதில்லை. அப்போது ஏற்படும் விபரீதங்கள் கணக்கிட முடியாதவை. உணர்ச்சிக்கு அடிமையானவர்கள் எவ்வளவு தூரம் பின்தங்கி விடுகிறார்கள் என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்றே!

Read more...
 
இறை வழிகாட்டுதலும், மனித பின்பற்றுதலும்! எங்கே தவறு? Print E-mail
Thursday, 15 March 2012 21:52

இறை வழிகாட்டுதலும், மனித பின்பற்றுதலும்! எங்கே தவறு?

மதங்கள் மக்களை நல்வழிப்படுத்த உருவானவையாக இருப்பினும் அதனைப் பின்பற்றுவோர் அனைவரும் நல்லவர்களாக இல்லையே...? -அப்படியென்றால் மதங்களின் ஊடான கடவுளின் ஆளுமை மக்கள் மீது இல்லையா...? தவறு செய்யும் மதம் சார்ந்த நபர்களை பார்க்கும்போது...

கடவுள் ஏன் அவர்களை தண்டிக்கவில்லை அப்படி

கண்டிக்காத கடவுள் நமக்கு ஏன் இருக்க வேண்டும்?

இப்படி ஒரு பொது நிலை கேள்வி எல்லோர் மனதிலும் உதிப்பது இயல்பே...

பொதுவாக மதங்களை நோக்கி இக்கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டாலும் இஸ்லாம் இதற்கு என்ன பதில் வைத்திருக்கிறது என பார்ப்போம்!

Read more...
 
மனித அறிவு அதன் எல்லைக்கு அப்பால் இருப்பதை அறிந்து கொள்ளும் திறன் அற்றது! Print E-mail
Saturday, 02 March 2013 07:04

அல்லாஹு தஆலாவின் எதார்த்த நிலையை மனிதன் அறிந்து கொள்வது என்பது ஒருபோதும் இயலாத ஒன்றாகும்!

மனித அறிவு அதன் எல்லைக்கு அப்பால் இருப்பதை அறிந்து கொள்ளும் திறன் அற்றது. ஏனெனில் அதன் எல்லை வரையறைக்கு உட்பட்டது.

[ அல்லாஹு தஆலாவின் எதார்த்த நிலையை மனிதன் அறிந்து கொள்வது என்பது ஒருபோதும் இயலாத ஒன்றாகும். ஏனெனில் அவன் (அல்லாஹு தஆலா) மனிதன், வாழ்வு, பிரபஞ்சம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பால் இருக்கிறான்.

மனித அறிவு அதன் எல்லைக்கு அப்பால் இருப்பதை அறிந்து கொள்ளும் திறன் அற்றது. ஏனெனில் அதன் எல்லை வரையறைக்கு உட்பட்டது. மனித அறிவின் வரையறைக்கு உட்பட்ட இந்த தன்மை ஈமானை அதிகப்படுத்தும் காரணியாக இருக்கிறதே தவிர ஈமானில் குறையையும் ஐயப்படையும் ஏற்படுத்தக் கூடியதாக இல்லை. மேலும் அல்லாஹு தஆலாவின் மீதுள்ள ஈமானை அறிவின் மூலமாக நாம் அடைந்து இருப்பதால் முழுமையாக நாம் அவனது (அல்லாஹு தஆலா) உள்ளமையை அறிந்தவர்களாக இருக்கிறோம்.

அல்லாஹு தஆலா உள்ளமை பற்றிய நமது புலன் அறிவு நமது பகுத்தறிவோடு இணைந்து இருப்பதால் அவன்(அல்லாஹு தஆலா) உள்ளமைப் பற்றிய நமது புலன் உணர்வு (Sensation) முற்றிலும் நிச்சயமான ஒன்றே.

உண்மையில் படைத்தவனைப் பற்றிய நம்பிக்கை ஒவ்வொரு மனிதனிடத்திலும் இயல்பாகவே இருக்கத்தான் செய்கிறது. எனினும், இந்த உள்ளார்ந்த நம்பிக்கை உணர்ச்சிகளின் மூலமாகவே வெளிப்படுகிறது. இந்த உணர்ச்சி சரியான முறையில் வழி நடத்தப்படாமல் அப்படியே விட்டுவிடப்பட்டால், பிறகு அது நம்பகமான முடிவுகளையும் நிலையான உறுதிபாட்டையும் ஏற்படுத்தாது.

பெரும்பாலும் வெறும் உணர்ச்சிகள் (Emotion - Wijdaan) உண்மையான நம்பிக்கைகளுக்கு பதிலாக கட்டுக்கதைகளையும் ஆதாரமற்ற கற்பனை கருத்துக்களையும் மனிதனுக்குள் கொண்டு வந்துவிடும்.

இத்தகைய ஆதாரமற்ற விஷயங்கள் மீது மனிதன் வைக்கும் நம்பிக்கை அவனை சரியான நம்பிக்கையை நோக்கி இட்டுச் செல்லாமல் வழிகேட்டில் ஆக்கிவிடும். மேலும் நிராகரிப்பின் பாலும் அவனை வீழ்த்திவிடும்.]

Read more...
 
மரணமில்லா நிரந்தர வாழ்வு நிம்மதியை தருமா? Print E-mail
Sunday, 03 March 2013 07:07

மரணமில்லா நிரந்தர வாழ்வு நிம்மதியை தருமா?

கடந்த நூற்றாண்டில் மட்டும் அமெரிக்காவில் சராசரி ஆயுள் 47 வயதிலிருந்து 77-ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. 2050-ம் ஆண்டில் சராசரி மனிதன் சராசரியாக 87 வயது வரை வாழ்வான். மனித ஆயுளில் பத்து வருடம் கூடப் போகிறது. சொத்துக்குக் காத்திருக்கும் மகன்கள் பாடு திண்டாட்டம்தான்.

மேலே சொன்னது சராசரி வயது. ஆனால் அதிகபட்சம் ஒருவர் எவ்வளவு வருடம் வாழலாம்? இப்போது சுமார் 120 வருடம் என்று கருதப்படுகிறது. இதுவும் அதிகரித்து வரக் கிழங்கள் உலகை வலம் வரப் போகின்றன.

எப்படிச் சொல்கிறார்கள்? உள்ளே சமையலறையில் பல டெக்னாலஜிகள் தயாராகிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஸ்டெம் செல் தொழில் நுட்பம் அவற்றில் ஒன்று. ஸ்டெம் செல்கள் என்பவை மற்ற செல்களைத் தயாரிக்க மூலப் பொருட்கள். இதய செல்லாகவோ, நுரையீரல் செல்லாகவோ எலும்பாகவோ கிட்னியாகவோ அவை வடிவம் எடுக்க வல்லவை. இதை மட்டும் கூர் தீட்டிவிட்டால் செத்த உறுப்புக்களைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். பின் பக்கம் முதுகு சொறிய மூன்றாவது கை தேவையென்றாலும் வளர்த்துக்கொள்ளலாம்.

Read more...
 
இந்தியா காஃபிர் நாடா? (1) Print E-mail
Tuesday, 21 October 2014 06:36

இந்தியா காஃபிர் நாடா? (1)

[ மக்கா வெற்றிக்குப் பின் உலக முஸ்லிம்களுக்கு ஹிஜ்ரத் ஒன்று இல்லை. எனவே திருமறைக்குர்ஆனில் கூறப்படும் அத்தனை ஹிஜ்ரத் வசனங்களும் முஸ்லிம்களுக்கு இல்லை! அதாவது இன்றைய முஸ்லிம்களுக்கு ஹிஜ்ரத் எனும் நாடு துறந்து செல்வது கடமை இல்லை! இதை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மக்கா வெற்றியின் போது அறிவித்து விட்டார்கள்.

மார்க்கத்திற்காக நாடு துறத்தல் அளப்பெரும் நன்மையை அள்ளித்தரும். ஆனால் ஹிஜ்ரத் பயணம் நபியின் காலத்தோடு முடிந்து விட்டது. மார்க்கக் கடமைகளை நிறைவேற்ற முடியாத காலத்தில்தான் ஹிஜ்ரத் கடமையாக இருந்தது. அதன் பிறகு இஸ்லாம் மேலோங்கி இன்றுவரை வணக்க வழிபாடுகளை நிறைவேற்ற இயலாத நிலைமை எங்குமே இல்லை! அதனால் இந்திய வாழ் முஸ்லிம்கள் நாடு துறந்து செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. 

இந்திய மண்ணில் குடியுரிமைப் பெற்ற ஒவ்வொரு முஸ்லிமுக்கும் இந்தியாவில் வாழ உரிமை இருக்கிறது. முஸ்லிம்களும் இந்த மண்ணுக்குச் சொந்தக்காரர்கள். அவர்களை வெளியேற்ற எவருக்கும் அதிகாரம் இல்லை. ஒருவேளை முஸ்லிம்களை வெளியேற்ற யாராவது வன்முறையில் இறங்கி இங்கே வாழ்வே முடியாத ஒரு சூழலை ஏற்படுத்துவார்கள் எனில் சொந்த மண், சொந்த உடமையைப் பாதுகாப்பதற்காக அறப்போரில் இறங்கி அதில் இறந்தாலும் அதுவும் முஸ்லிம்களுக்கு நன்மைதான்.]

Read more...
 
முஸ்லிம் அமெரிக்கர்கள் – ஓர் ஆய்வு கட்டுரை Print E-mail
Wednesday, 12 November 2014 21:18

முஸ்லிம் அமெரிக்கர்கள் – ஓர் ஆய்வு கட்டுரை

ஆஷிக் அஹ்மத் அ.

''உங்கள் அன்றாட வாழ்வில் மார்க்கம் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றதா?''

இது, பிரபல காலப் (Gallup poll) நிறுவனத்தால் சென்ற வருடம் முஸ்லிம் அமெரிக்கர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுள் ஒன்று.

இதற்கான பதில் – ஆம் – 80%

முஸ்லிம் அமெரிக்கர்களில் பத்தில் எட்டு பேர் இஸ்லாம் தங்கள் வாழ்வில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக கூறியுள்ளனர்.

காலப் நிறுவனத்தின் முஸ்லிம் அமெரிக்கர்கள் குறித்த இந்த ஆய்வறிக்கை கவனிக்கத்தக்க பல தகவல்களை நமக்கு தருகின்றது. அவற்றில் சில உங்கள் பார்வைக்காக...

Read more...
 
விருப்பத்திற்கேற்ப விளக்கங்கள்! Print E-mail
Saturday, 30 January 2016 07:23

விருப்பத்திற்கேற்ப விளக்கங்கள்!

    டாக்டர் மஹாதீர் முஹம்மது, மேனாள் பிரதமர், மலேசியா    

[ மத அறிஞர்கள் மட்டும்தான் அல்குர்ஆனுக்கு விளக்கவுரை தரவேண்டும் எனும் காலம் இனி இருக்காது. சமகாலப் பிரச்சினைகளுக்கேற்ப பிற துறை அறிஞர்களும் விளக்க உரை வழங்க வேண்டிவரும்.

மருத்துவம், விஞ்ஞானம், மரபியல், விண்வெளி ஆய்வு, வணிகம், தொழிற்சாலை முதலிய வற்றில் ஆழ்ந்த அறிவு இருந்தால்தான் அல்குர்ஆன் போதனைகளை முறையாக அறிந்து கொள்ள முடியும்.

சில உலமாக்கள் ‘ஒட்டாமன்’ அரசுக்குத் தகுந்தவாறு குர்ஆனுக்கு விளக்க உரை எழுதினார்கள். உண்மையான விளக்க உரை எழுதாமைக்குச் சான்றுகள் உள்ளன. இன்றும் அவர்களின் விளக்க உரைகள் பெரும்பான்மை மக்களால் பின்பற்றப்படுகின்றன. இதற்கு மாற்றுவழி சரியான விளக்கவுரை வழங்குவதேயாகும். சுயநலத்திற்காக, தனிப்பட்ட மனிதருக்காக, குழுவிற்காக, அரசியல் கட்சிகளுக்காக எழுதக்கூடாது.

மாற்றங்கள் நிறைந்த இன்றைய உலகிற்கு குர்ஆனின் விளக்கங்கள் சரியானவையாக இருக்கவேண்டும். பசியைப் போக்குவதற்கு மட்டும் மனிதன் வாழவில்லை. ஆன்மிகப் பசியையும் அவன் தணிக்க வேண்டும்.

அரபு மொழி தெரியாத முஸ்லிம்களுக்கு விளக்கப்படுத்த உலமாகள் தேவைப்படுகின்றனர். குர்ஆன், ஹதீஸ் மொழியாக்கங்களில் அடைப்புக் குறிக்குள் எழுதப்பட்டு விளக்கப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் அவை மூலவரிகளல்ல. உலமாகள் புரிந்துகொண்ட தன்மையை காட்டுபவை.

அவர்கள் தவறு செய்திருக்கலாம் (பக். 230) துரதிருஷ்டவசமாக உலமாகளுடைய தீர்ப்புகள் தவறு இல்லாதவை எனும் போக்கு முஸ்லிம்களிடம் நிலவுகிறது.

சிலர்  இஸ்லாத்தை பற்றிய தவறான விளக்கங்கள் தருகின்றனர். நம்பிக்கையாளர்களின் முன்னேற்றத்தை தடைப்படுத்தும் சுருக்குக் கயிறாக அந்த வழிபாடுகள் ஆகிவிடுகின்றன.]

Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 98

99 Names Of Allaah

-         310 300nd

Links

Links 2

Best Article